Martyna Pastuszka

Polityka prywatności uwzględniająca rozporządzenie RODO

Data sporządzenia dokumentu: 10 kwietnia 2022 r.
Tekst jednolity: 10 kwietnia 2022 r.

Administratorem danych jest:
Fundacja OH! Orkiestra Historyczna
z siedzibą Chudów 44-177, UL. Szkolna 47D
Telefon: +48 609 527 541
Email: m.pastuszka@orkiestrahistoryczna.pl

Wprowadzenie

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Fundacja OH! Orkiestra Historyczna (dalej: OH!, Administrator) traktuje bardzo poważnie prywatność wszystkich użytkowników odwiedzających jej strony internetowe. Polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych osobowych, które mogą być przez OH! przetwarzane w związku z funkcjonowaniem witryny internetowej. Polityka prywatności nie dotyczy tych informacji, które nie należą do OH! i których z racji obecnych technologii internetowych nie możemy kontrolować.

Definicje

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności są to: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
Przetwarzanie – to m.in. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie i usuwanie danych.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rodzaj zbieranych danych

Dane zbierane automatycznie:

Podobnie jak większość firm pobieramy automatycznie dane związane z wizytą użytkownika zawarte w logach serwera, takie jak adresy IP, nazwy domen, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego czy pliki typu cookie..

Dane zbierane od użytkownika za pomocą  formularzy (Brak)

Na stronie https://martyna-pastuszka.com/ nie są zbierane od użytkowników strony dane osobowe typu imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu itp. Użytkownik może je podać dobrowolnie tylko i wyłącznie za pomocą tradycyjnej metody wysyłania wiadomości e-mail na podany w sekcji kontakt adres mailowy, korzystając z własnych narzędzi do wysyłania poczty elektronicznej.

Sposób przetwarzania danych

Dane, które zapisywane są automatycznie wykorzystujemy wyłącznie do celów podstawowych statystyk internetowych, związanych z odwiedzinami naszej witryny, odtwarzania plików video, oraz  . Dane zapisywane automatycznie mają na celu ułatwienie użytkownikowi korzystanie z naszego serwisu internetowego oraz tworzenie podstawowych statystyk związanych z ruchem na naszej stronie. Dane te nie są wykorzystywane do celów spersonalizowanej reklamy internetowej.

Kontakt z użytkownikiem stron internetowych

Kontakt z odwiedzającym nasze strony internetowy następuje wyłącznie w przypadku wysłania przez użytkownika zapytania, za pośrednictwem tradycyjnej metody wysyłania wiadomości adres e-mail lub kontakt telefoniczny na podane adres mailowy i nr telefonu w sekcji „Kontakt”

Wykorzystanie Plików Typu Cookies

Wchodząc na naszą stronę internetową, nasz serwer zapisuje na dysku komputera użytkownika krótki plik tekstowy, zwany „ciasteczkiem” (plik cookie), który możemy stosować w celu poprawy wygody użytkowania naszych stron lub tworzenia podstawowych statystyk o ruchu na naszej stronie. Pliki typu cookie mogą być również wysyłane za pośrednictwem serwerów stron, do których się odwołujemy (np. portale społecznościowe, systemy CMS, itp.), jednak te pozostają poza naszym wpływem. Pliki typu cookie nie gromadzą żadnych danych osobowych. Zapisywane na komputerze użytkownika pliki typu cookie nie są przez nas nigdzie gromadzone ani przetwarzane. Każdy użytkownik może we własnym zakresie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie we własnej przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeżeli użytkownik nie wyłączy zapisywania plików typu cookie we własnej przeglądarce, oznacza to jego zgodę na ich zapisywanie na komputerze.
O zapisywanych przez Quantum plikach typu cookies użytkownik informowany jest w czytelny sposób podczas otwarcia witryny, mając możliwość ich akceptacji lub odrzucenia.

Statystyki i analizy

Używamy Google Analytics, by wiedzieć jak użytkownicy korzystają z naszej witryny, jak do niej dotarli i co możemy zrobić, by chętnie do niej wracali. Program Google Analytics jest udostępniany przez firmę Google Ireland Limited (zarejestrowaną pod numerem: 368047) z siedzibą pod adresem: Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Używamy Google Analytics z oferowaną przez Google dodatkową funkcją anonimizacji adresów IP. Adres IP jest przy tym skracany przez Google z reguły już w UE oraz w każdym przypadku zapisywany jedynie w skróconej formie. Nasi użytkownicy mogą nie zgodzić się na zbieranie i analizowanie swoich danych przez to narzędzie, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Wtyczki społecznościowe

W naszej ofercie online używamy wtyczek różnych serwisów społecznościowych. Podczas używania takich wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odnośnego serwisu społecznościowego. Odnośny dostawca otrzymuje przez to informację, że przeglądarka internetowa użytkownika wyświetliła odpowiednią stronę naszej oferty online, nawet jeśli użytkownik nie posiada konta u tego dostawcy lub akurat nie jest tam zalogowany. Pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przy tym przesyłane przez przeglądarkę internetową użytkownika bezpośrednio do serwera odnośnego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane. Lokalizacja dostawcy bądź jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG (np. w USA). Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia dostawców serwisów społecznościowych. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu wtyczek. Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w informacjach o polityce prywatności odnośnego serwisu społecznościowego. Jeśli użytkownik nie chce, by dostawcy serwisów społecznościowych otrzymywali dane poprzez tę ofertę online i ewentualnie zapisywali bądź wykorzystywali je, nie należy używać odnośnych wtyczek.

Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy usługowe są zobowiązane do zachowania dyskrecji i do przestrzegania przepisów znajdujących zastosowanie ustaw o ochronie danych. Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

Zmiany polityki prywatności

OH! zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, poprzez zmianę i publikację aktualnej wersji niniejszego dokumentu. Na górze dokumentu podana jest data jego ostatniej aktualizacjii